امروز، پنجشنبه 8 / 12 / 98

آزمون زیست شناسی روز چهارشنبه 20 آذرماه از ساعت 3 بعد از ظهر لغایت 4 بعد از ظهر برگزار می گردد